Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Relaxo et Emergo Lies Fine Arts

Algemene voorwaarden zijn van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen Lies Davidse (L.D.) hier genoemd als opdrachtnemer/kunstenares en de klant/opdrachtgever en deelnemer aan activiteiten inzake afname & levering van producten & diensten waarvan je verklaart met de inhoud daarvan bekend te zijn. Indien een bestelling en/of reservering wordt geplaatst verklaar je jezelf akkoord met de algemene voorwaarden.

Informatie website

Prijzen zijn inclusief de BTW. Voor fotokunst met oplagen tot maximum 30 geldt 9% btw en voor fotokunst > 30 oplagen en andere producten en diensten geldt 21%. De tarieven zijn bedoeld voor particulieren en kleine zelfstandige ondernemers. Voor overige bedrijven en instellingen: offerte op maat. L.D. behoudt zich het recht voor de op de website getoonde informatie en tarieven aan te passen. Aan de informatie zoals vermeld op de website kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is vrijblijvend en onder voorbehoud van (druk- en zet)fouten.

Bestellen en reserveren

Bestellen en reserveren van producten en diensten kan als volgt: in de galerie en via de webwinkel. N.a.v. jouw aanvraag wordt deze in behandeling genomen en ontvang je bericht. Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge bevestiging cq. aanvaarding (=definitief en bindend) van L.D. aan de klant. Je ontvangt bij bevestiging de factuur. Mocht het product of dienst niet meer leverbaar zijn of kan een activiteit door onvoorziene omstandigheden vanwege L.D. geen doorgang vinden wordt je hierover geïnformeerd. Eventueel worden alternatieven geboden (bv. er wordt een ander produkt aangeboden, een nieuwe datum gezocht of je komt op de wachtlijst). Bij overeenstemming op aangeboden alternatief blijft betalingsverplichting gelden. In geval geen overeenstemming plaatsvindt zullen reeds gestorte gelden worden geretourneerd.

Betaling

Via de webwinkel kan worden betaald via ideal. Bestellingen en reserveringen vinden plaats in volgorde van betaling. Bij bevestiging van reservering en/of bestelling wordt gefactureerd. Bij een reservering dient de klant/opdrachtgever het verschuldigde bedrag uiterlijk 14 dagen voor aanvang te voldoen op de door L.D. aangegeven wijze. Bij een bestelling dient de klant/opdrachtgever het verschuldigde bedrag te voldoen bij het plaatsen van de bestelling op de door L.D. aangegeven wijze. Zodra betaling is ontvangen wordt de bestelling verzonden inclusief betalingsbewijs. Levering van zakelijke diensten worden gefactureerd met betalingstermijn van 14 dagen. Bij verzuim van betalingen of op andere wijze tekort in nakoming van verplichtingen, naamsvermelding, persoonlijkheidsrechten of inbreuk op auteursrecht, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte (administratiekosten, incassoburo, etc. en eventuele schadevergoedingen tot tenminste 3x het factuurbedrag) voor rekening van de debiteur/klant cq. opdrachtgever.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de kunstenares, Lies Davidse en fotowerken blijven ten allen tijde eigendom van L.D.. Zonder schriftelijke toestemming van L.D. is het niet toegestaan foto’s te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als inbreuk op het auteursrecht. Bij een reservering kun je kiezen of publicatie wel dan niet of deels wenselijk is tenzij anders vermeld. Bij groepssessies met individuele aanmeldingen verleen je toestemming dat de door Lies gemaakte werken verschijnen op haar website. Tevens ga je ermee akkoord dat de fine arts vrij van rechten/vergoedingen kunnen worden ingezet te inspireren in elke willekeurige vorm. Bijvoorbeeld publicaties in magazines, verkoopexposities, campagnes en promoties.

Persoonlijkheidsrechten

Als de opdrachtgever schriftelijke toestemming heeft verkregen neemt de opdrachtgever bij verveelvoudiging en openbaarmaking van fotografisch werk te allen tijd de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d uit de Auteurswet 1912 in acht.

Offertes

Als er wensen ontstaan de fine art(‘s) in te zetten voor jouw doeleinden in andere formaten en/of resoluties van digitale bestanden privé of zakelijk, meld je dit via e-mail of mondeling, zodat een passend aanbod kan worden gedaan. Voor publicaties op website, social media, drukwerk, visitekaartjes en andere reclame, billboards gelden offertes op maat voor licentie tot (on)beperkt gebruik van fine arts per doelgebruik. Oplages van fine arts zijn gelimiteerd per doelgebruik tenzij anders overeengekomen. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door klant cq. opdrachtgever wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in vorm van een licentie die naar aard en omvang is omschreven in de offerte en factuur. Als klant ben je onbevoegd sublicenties te verlenen aan derden. Offertes zijn vrijblijvend en een maand geldig na uitgiftedatum. Bij schriftelijke of mondelinge aanvaarding op het door L.D. gedane voorstel wordt volgens offerte geleverd. Indien een opdracht meer tijd behoeft wordt na schriftelijke of mondelinge aanvaarding van extra kosten het meerwerk uitgevoerd en gefactureerd. De naam van de maker, Lies Davidse dient volgens overeengekomen afspraak te worden vermeld.

Verplaatsen

Verplaatsing van diensten die door L.D. reeds aan de klant zijn bevestigd is mogelijk tegen betaling van € 25 administratiekosten en kan alleen voor dezelfde dienst via e-mail 7 dagen voor aanvangsdatum worden aangevraagd. Betaling van administratiekosten dient binnen 24 uur te worden voldaan via bankoverschrijving.

Annuleren

Bij aankoop van producten is er geen mogelijkheid tot ruilen of de overeenkomst te ontbinden tenzij beschadigd bij Pakketpost waarbij bestellingen verzekerd zijn tegen verlies of schade tijdens verzenden van je order door PostNL. Bij diensten is annulering mogelijk tot 2 weken voor aanvangsdatum. In dat geval zullen gestorte gelden worden geretourneerd na aftrek van 20% administratiekosten. Restitutie wordt niet verleend bij annulering na 2 weken voor aanvang en bij tussentijds afbreken van deelname. In bijzondere gevallen (overmacht) kan in overleg met L.D. van deze regeling worden afgeweken. De deelnemer kan voor een vervanger zorgen tegen € 25 administratiekosten. De algemene voorwaarden zullen dan van toepassing zijn op de relatie tussen L.D. en vervanger.

Restitutie

Fine Art sessies op locatie vinden plaats op geplande datum bij normale weersomstandigheden. In andere gevallen vindt de sessie een week later plaats. Je reservering en betaling voor een fine art sessie betekent dat je beide data kunt. Bij eventuele noodzaak tot het uitwijken naar de 2e datum vindt er geen restitutie van gelden plaats. Bepaalde diensten gaan door als een minimum aantal deelnemers zich heeft aangemeld. Wordt dit minimum niet bereikt heeft L.D. het recht de dienst te annuleren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hierover bericht en het deelnamebedrag zal vervolgens binnen 24 uur worden geretourneerd. Verzuim van diensten geeft geen recht op gedeeltelijke of gehele terugbetaling van het deelnamebedrag.

Garantie, leveringen, aansprakelijkheid

Formaten 30x30cm en groter worden geleverd met uv-werende en waterafstotende coating, plexiglas of vernis. Kleurechtheid van fine arts wordt 75 jaar gegarandeerd. Zekerheid over kleurechtheid wordt gegarandeerd bij het bestellen van fine arts vanaf gekalibreerd scherm in het atelier of vanaf A4 verkregen kontaktvel. De fine arts worden gesigneerd door L.D. en voorzien van een certificaat van echtheid. Gelimiteerde oplages worden voorzien van nummer en bij het maximum verkochte aantal uit de collectie gehaald. Bestellingen worden zorgvuldig behandeld en verzekerd verzonden. Produkten die door de brievenbus kunnen worden als standaard post verzonden. Bij brievenbuspost is L.D. niet aansprakelijk voor verlies en/of schade tijdens verzenden van je order. Voor verzekerde zendingen dient bij ontvangst te worden getekend. Mocht je niet thuis zijn kun je het pakket via afhaalbericht binnen 3 weken ophalen bij een postagentschap in de buurt. Levertijd is 1 a 3 werkdagen indien voorradig en anders 1 a 3 weken na het plaatsen van de bestelling. Bij vertraging wordt je hierover geïnformeerd. Leveringen zijn vanaf het moment van afhalen voor risico van de klant. Reclamaties worden uiterlijk tot 7 dagen na ontvangst van de bestelling door L.D. schriftelijk in behandeling genomen. L.D. zal naargelang oorzaak en gegrondheid van de klacht met een antwoord cq. oplossing komen. Reclamaties die buiten dit termijn vallen worden evengoed in behandeling genomen. Afhankelijk van de klacht wordt een oplossing geboden met offerte indien de oorzaak bij de klant ligt. Indien de oorzaak is terug te voeren op garantie bij leveranciers van L.D. wordt dit kosteloos aangeboden.

Overige voorwaarden

1. Het maken van beeld- en geluidmateriaal is verboden tenzij er schriftelijk toestemming voor verkregen is.
2. Als deelnemer verklaar je zowel fysiek als mentaal in goede gezondheid te zijn en in staat te zijn fysieke, mentale en psychologische oefeningen cq. poses te doen.
3. Deelname aan een oefening, pose of toepassing van een methode door L.D. is geheel vrijwillig en voor volledige verantwoording van de deelnemer. L.D. verleent geen garanties over jouw persoonlijke ontwikkeling als gevolg van deelname.
4. De deelnemer is verantwoordelijk voor schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van overige deelnemers en/of L.D. en/of omgeving en/of faciliteiten waar de fine art sessie plaatsvindt. L.D. is op generlei wijze aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) welke door de deelnemer/klant is ontstaan. Aansprakelijkheid van L.D. is in een voorkomend geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag met een maximum van € 100, dan wel, indien en voor zover sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
5. Tijdens diensten is het gebruik van water toegestaan en verdovende middelen, alcoholische dranken en roken verboden.
6. Beide partijen zijn verplicht tot vertrouwelijke omgang met informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en van de mededeelnemers hebben verkregen.
7. Gezien het belang van de deelnemers behoudt L.D. zich het recht deelnemers die het normale verloop van activiteiten belemmeren of bemoeilijken van verdere deelname uit te sluiten zonder restitutie van gelden.
8. L.D. behoudt zich het recht programma’s te wijzigen vanwege weersomstandigheden en de intuïtieve werkwijze. In dat geval biedt L.D. alternatieven die haar missie en visie ondersteunen.

Rechtskeuze

Op overeenkomsten met L.D. is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2014 - 2019 Relaxo et Emergo Lies Fine Arts | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel